کرمان، انتهای بلوار جمهوری ، بعد از سه راه هوانیروز، برج اول، طبقه ۸، واحد ۲۶

شماره تماس: ۳۲۶۵۸۳۷۹_۰۳۴

کد پستی: ۷۶۱۸۴۳۹۹۱۱