جالب ترین و رقابتی ترین بیلبورد سال ۲۰۱۶

بیلبورد مک دونالد، فاصله تا شعبه بعدی برگرکینگ را نشان می دهد رقابت آمیز ترین و در همین حال جالب ترین بیلبورد سال ۲۰۱۶
تاکنون متعلق به مک دونالد است.

مک دونالد بیش از ۱۰۰۰ رستوران سرویس دهنده داخل خودرو در فرانسه دارد. در همین حال این رقم برای برگر کینگ کمتر از ۲۰ رستوران است. مک دونالد با استفاده از این واقعیت با قرار دادن بیلبوردهای بزرگ موقتی فاصله بین نزدیک ترین و دور ترین شعبه رستوران برگر کینگ را به تصویر می کشد.

برچسب‌ها, , ,