اثر پوستر علیرضا صداقتی

  اثر پوستر علیرضا صداقتی… رتبه دوم کشوری در بین 3500 اثر ارسالی با موضوع ترافیک و راه حل آن.. جشنواره کارت پستالهای شهری تهران  

برچسب‌ها:,